Barcelona | BACC | 19/09/2009

“L’Ajuntament de Barcelona no fa els deures: la connexió amb carril bici amb el principal centre de treball de la ciutat resta pendent”

El gener de 2005 es va fer una simbòlica marxa en bicicleta d’accés a la Zona Franca. Aquell dia, per superar uns escassos 150m de nus viari des del passeig de la Zona Franca al carrer A del polígon vam tenir escorta policial, però diàriament l’accés per vianants i bicicletes és impossible, com a mínim sense acceptar un alt grau de perillositat.

En aquell moment es proposava a curt termini condicionar el pas i semaforitzar en les condicions existents. A mig termini, en previsió de la remodelació del nus viari per la construcció de la línia 9, es proposava una passarel•la per vianants / bicicletes que permetés accedir a la Zona Franca sense dificultar l’accés al Port i la Zona Franca des de la Ronda Litoral.

Setembre de 2009: a curt termini no es va fer cap actuació, la situació ha empitjorat, òbviament, amb el desenvolupament de les obres de la L9, i finalment no s’intueix cap mesura per quan aquestes acabin.

El polígon de la Zona Franca pertany al municipi de Barcelona i és una de les zones industrials més importants del sud d’Europa amb més de 40.000 llocs de treball. Aquests serien fàcilment accessibles a peu i en bicicleta des dels nuclis urbans de Barcelona, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat si s’habilitessin unes condicions mínimes d’accés i circulació internes.

Sorprèn que siguem capaços d’acomplir tasques complexíssimes, com materialitzar la L9 o la construcció de la ronda litoral entre el Port i Montjuïc, però que no les puguem acompanyar d’altres infraestructures bàsiques i d’execució fàcil, en comparació, com la construcció d’una vorera i un carril bici.

Per això, i aprofitant el llançament de la pàgina web www.bicialafeina.com , iniciativa del BACC amb el suport de la Generalitat de Catalunya, volem tornar a demanar que es realitzin les actuacions necessàries per fer accessible el polígon de la Zona Franca per vianants i bicicletes.

Accessos existents sobre els que s’hauria d’actuar:

1. Des de passeig Colom, a Ciutat Vella a través del Port;

2. Des del passeig de la Zona Franca;

3. Carrer Pedrosa, al barri de la Marina, per accedir des de l’Hospitalet de Llobregat;

4. A l’antiga carretera del Prat, per accedir des de Bellvitge i l’Hospitalet de Llobregat;

5. La B-250 des del Prat de Llobregat.

Veure l’enllaç del 2005, amb la PTP varem demanar un accés segur

]]>