Barcelona | Redacció | 7 de novembre del 2008

El pla preveu una inversió de 65 milions de euros per a la bicicleta en els propers 6 anys i la construcció de 150 km de carrils bicicleta.

El BACC adverteix que el propi pla admet que caldria almenys 2.000 km de carrils bicicleta, ja que existeix un enorme dèficit d’infraestructures, on es parteix de 0 a la major part de la Regió Metropolitana.

El BACC demana la creació d’un grup de treball específic de la bicicleta on les entitats d’usuaris puguin fer el seguiment del compliment del Pla per a la bicicleta.

El nou Pla de Mobilitat de la RMB 2008-2012 ha estat finalment aprovat. El BACC ha participat activament en tot el procés participatiu del Pla, que va començar l’any 2006, assistint a les reunions de treball i presentant al•legacions.

En la reunió informativa del passat 30 d’octubre, el BACC va demanar la creació d’un grup de treball específic de la bicicleta per fer el seguiment de les inversions per a la bicicleta, donat que representa 1/3 de les inversions del pla i que és un tema molt nou a Catalunya.

Més informació al document adjunt:

NP Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

]]>