El BACC mostra el seu desacord amb la proposta del nou carril bici de la Sagrera i Sant Andreu

• Les propostes de carril bici ocupen gairebé tota la vorera i no dónen continuitat.

• Les propostes no tan sols obvien les recomanacions bàsiques per assegurar la seguretat de ciclistes i vianants, si no que directament entren en contradicció amb acords, normatives i estudis propis de l’Ajuntament, i incompleixen lleis, com la d’accessibilitat.

• El BACC ha presentat al•legacions i alternatives possibles (veure document adjunt) i ha informat a l’alcalde de la greu problemàtica que pot generar la nova infraestructura.

• La zona de nova urbanització suposa 8 Kilòmetres més de carril bici i connecta pasa per la Estació de La Sagrera, un punt de més trànsit i on la proposta del Consorci fa desaparèixer el carril bici. 

 

ACTÚA: SIGNA AQUÍ LA PETICIÓ PER DEMANAR A L’ALCALDE QUE NO FACI AQUEST TIPUS DE CARRILS BICI

 

 Tipus carril bici proposat pel Consorci
Tipus carril bici proposat pel BACC
 
El carril bici ocuparia la vorera, tipus altres carrils bici fets als anys 80 i 90 a BCN Els nous carrils bici de BCN demostren que es pot fer un carril bici segur sense restar espai a vianants

 

La notícia de La Vanguardia mostra gràficament la zona afectada i com desapareix el carril bici a l’alçada de l’estació de la Sagrera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure adjunt NP: http://dl.dropbox.com/u/45914930/1112%20NP%20Sagrera%20carril%20bici.pdf

Al•legacions: http://dl.dropbox.com/u/45914930/Allegacions%20urbanitzaci%C3%B3%20Sagrera.pdf

Veure a continuació carta del president del BACC a l’Alcalde de Barcelona

Excel•lentíssim Alcalde de Barcelona, Senyor Xavier Trias

Per la present, jo, Joan Valls Fantova, en qualitat de President del Bicicleta Club de Catalunya, entitat civil representant dels ciclistes urbans a Catalunya, us faig arribar següents:

al•legacions del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) als Projectes d’Urbanització de la Sagrera i Sant Andreu dels entorns de l’Estació de La Sagrera – Alta Velocitat, promoguts pel Consorci Barcelona Alta Velocitat i presentats per a la seva aprovació a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona (BOPB del 28 d’octubre de 2011, expedients 11P0012 i 11P0013), en fitxer adjunt, per al vostre coneixement i consideració.

Us fem arribar aquest document donat que el projecte presentat pel Consorci Barcelona Alta Velocitat, presenta greus deficiències pel que fa a la concepció i disseny dels carrils bici proposats. Aquest model i concepció, coherent amb propostes pròpies dels anys 80 i 90 ja no respon a les necessitats de la Ciutat de Barcelona, i, tanmateix, no complirien amb la legalitat actualment vigent.

Plantejats a la vorera, ocupant la totalitat d’aquesta en algun dels cassos, les solucions proposades no faran més que eternitzar el conflicte entre vianants i bicicletes a la ciutat, en el que és, probablement, el major projecte d’urbanització mai no realitzat a la ciutat de Barcelona. Les errades que corregim ara, per tant, seran molt difícils de corregir en el futur.

Amb la perspectiva temporal disponible, l’abast del projecte, i tot seguint les normes que s’autoimposà l’Ajuntament en aquesta matèria i les indicacions en el mateix sentit recentment realitzades per la Síndica de Greuges, us demanem que feu tot el que estigui a la vostre mà per tal que aquestes al•legacions es prenguin en consideració, tot considerant els enormes esforços que per a una ONG suposen la seva concepció i redacció. Els carrils bici no han d’emprar espai a planejament destinat a vorera, i cas que ho facin, han de disposar-se a diferent nivell d’aquesta, per tal de minimitzar els conflictes amb els vianants.

La foto, recollida a “La Vanguardia”, que trobareu a la primera pàgina del document, és l’errada que es pretén repetir i nosaltres evitar. Gràcies per la vostre atenció, treball i temps.

Salutacions Cordials,

Bicicleta Club de Catalunya

Joan Valls Fantova

]]>