Barcelona 03/01/2012

Davant l’accident mortal d’ahir al carril bici de Diputació / Aribau, el BACC reclama destinar a seguretat viària i infraestructures l’augment de tarifes del Bicing

• Cal revisar totes les infraestructures ciclistes actuals i elaborar un mapa de sinistralitat ciclista.

• El BACC ja va proposar a finals del 2011, amb la pujada de preus del Bicing, que part del pressupost es dediqués a la millora de les infraestructures ciclistes.

• L’ajuntament incrementa la tarifa del Bicing per l’assegurança. El BACC creu que ha d’anar a prevenir l’accidentalitat i no a compensar a posteriori a les víctimes.

Malauradament avui hem de lamentar el tercer accident mortal d’un ciclista a la ciutat de Barcelona en menys de dos anys. En el cas d’ahir la víctima circulava emprant el servei públic de préstec de bicicletes bícing. El bícing ha estat un revulsiu per a l’ús de la bicicleta a la ciutat, tot i que és probable que el sistema capitalitzi des del seu origen massa atenció i recursos destinats a la promoció de la bicicleta.

En aquest sentit, i lligat al recent increment de la seva tarifa (un 30% més), el BACC ja va reclamar que es destinessin part de la recaptació i pressupost del bicing en mesures de caire més global i no relatives exclusivament al propi Servei.

Així doncs, la proposta és:

– Destinar 1€ de la quota de cadascun dels usuaris de bícing a la revisió, manteniment i millora de les infraestructures ciclistes

– Destinar 1€ a programes d’educació i promoció

Creiem molt més convenients mesures en aquest sentit i no pas en millorar l’assegurança que cobreix el bícing en cas d’accident. En definitiva, cal FOMENTAR LA PREVENCIÓ I NO LA COMPENSACIÓ DESPRÉS DEL SINISTRE. NO ESPARAR A QUE PASI EL SINISTRE, SINÓ EVITAR-LO.

La víctima de l’accident d’ahir feia ús del bícing però el cas és que ciclistes que empren la bicicleta per a desplaçar-se, ja sigui aquesta pública o privada, tenen la mateixa fragilitat en la via d’igual manera.

Des del BACC es proposa que es gestioni l’accidentalitat ciclista a la ciutat tot començant per estudiar on i en quines circumstàncies s’han produït els accidents. Només així es podran implementar mesures que minimitzin el risc al que actualment estan exposats els ciclistes, tot evitant que es reprodueixin dissenys en el viari que resultin insegurs per a ells.

Cal recordar que la darrera víctima circulava per un carril bici i en la intersecció on es va produir l’accident hi tenia prioritat. Aquesta dada evidencia que no només cal infraestructura per a la bicicleta sinó que aquesta estigui ben plantejada i sigui de qualitat.

Per a tot això és de cabdal importància que la bicicleta disposi d’una línea de finançament estable per tal d’evitar els accidents abans de que es produeixin.

Des del BACC seguirem treballant per:

– A que es tingui en compte el punt de vista dels usuaris de la bicicleta en el moment del plantejament de les infraestructures ciclistes.

– Vetllar per la millora de la seguretat viària i l’ús cívic de la bicicleta.

– Assessorar als ciclistes envers situacions de risc per la seguretat viària.

]]>