Valoren positivament la peça separadora i faran un intens monitoratge de la prova pilot d’Urgell, que veuen amb escepticisme.

PEÇA SEPARADORA: El BACC i Ecologistes en Acció volen posar l’accent en l’aspecte més innovador de la proposta que és la peça separadora. Aquesta peça serà molt útil i imprescindible pels carrils bici de Consell de Cent i Diputació que són carrers molt utilitzats i constantment ocupats.

CARRER URGELL PROVA PILOT: El BACC i Ecologistes en Acció veuen amb escepticisme la solució donada pel nou carril bici del carrer Urgell: Primer: La bidireccionalitat en un carrer d’elevat trànsit com és Urgell, incrementa la inseguretat viària pel ciclista. Per tant, creiem, que la solució és fer-lo en el sentit de la marxa i no pas doble. Segon: la solució que dona l’ajuntament per incrementar la seguretat és fer girar al ciclista a l’esquerra, però el ciclista perdrà rapidesa, comoditat i efectivitat, ja que perd la línea recta. El BACC veu més adequat que Urgell segueixi el model de carril bici de diputació i consell de cent, és a dir només d’un sentit, i segregat amb la peça separadora. A la darrera reunió amb l’ajuntament de Barcelona, en la qual hi ha una elevada voluntat de col·laboració, el BACC i l’ajuntament van acordar que Urgell seria una prova pilot.

NO TOCAR EL PG DE SANT JOAN: davant de les darreres notícies sobre el possible canvi del carril bici de pg. de Sant Joan el BACC i Ecologistes en Acció no estan d’acord a canviar el disseny. Consideren que seria un pas enrera, ja que per a molts és un dels millors carrils bici de la ciutat, a més de ser el més utilitzat.

El BACC i Ecologistes en Acció informen que han creat un grup de treball per fer un seguiment de les noves actuacions de carrils bici a la ciutat i el manteniment de la xarxa existent.

]]>