Barcelona | Redacció | 08/04/2009

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) sol·licita que el projecte pilot de mobilitat elèctrica (MOVELE), impulsat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, també inclogui la bicicleta elèctica. 

Considerem que la bicicleta elèctrica pot contribuir en gran mesura al model de mobilitat sostenible urbana i al ciclisme urbà. Aquest tipus de vehicle és més sostenible que la resta de vehicles motoritzats, ja que utilitza molt poca energia elèctrica i per tant no genera contaminació per emissió i el seu cicle de vida és menys contaminant.

La bicicleta elèctrica amplia enormement l’espectre d’usuaris, ja que incorpora persones que no poden realitzar esforços físics deguts a problemes de salut o persones d’edat avançada o persones que no fan gaire activitat física. També és molt recomanble per zones o barris amb una orografia pronunciada. 

La bicicleta elèctrica està cada vegada més present a Espanya i a Europa. Així ho demostra el fet de que, en aquest moments, el CEN (European Committee for Standarisation) està a punt d’aprovar un estàndar europeu per a la certificació de la seguretat de les bicicletes elèctriques EN 15194 standar for “Electronically Power Assisted Cycles” (EPAC).

Per aquests motius, concluim que la bicicleta elèctrica hauria de tenir-se en compte al pla de promoció de l’ús de vehicles elèctrics com és el pla MOVELE, disposant d’un pressupost específic.

]]>