Barcelona | Redacció | 02/11/11

 

 

Castelldefels desmantella el Carril Bici del Pg. Marítim, desestimant les al•legacions del BACC

• Aquest carril constitueix el primer tram construït a Espanya de la Xarxa Europea de Rutes Cicloturístiques, xarxa promoguda per la UE.

• El carril bici té entre 1.000 i 1.200 usos al dia entre setmana i entre 1.700 i 1.900 usos al dia els caps de setmana.

• El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) va presentar al•legacions que es van desestimar el passat divendres i avui dimecres es comencen les obres de desmantellament.

 

L’Ajuntament de Castelldefels procedeix avui al desmantellament del carril bici del Passeig Marítim, infraestructura executada a principis d’any, tot apostant per la Mobilitat Sostenible i la Seguretat Viària.

El carril bici del Passeig marítim va transformar un dels quatre carrils de circulació preexistent en un carril bici exemplar, de doble sentit per la circulació exclusiva de les bicicletes, evitant així restar espai i drets als vianants a les voreres.

Aquest carril constitueix el primer tram construït a Espanya de la Xarxa Europea de Rutes Cicloturístiques (tram Euroveló #8 “ruta Mediterrània”: 4.500 km que connecten Gibraltar amb Atenes resseguint les costes), xarxa promoguda per la UE. Les línies de costa són una via natural per al trànsit en bicicleta ja que acostumen a ser planes i l’aire és de major qualitat que dins els nuclis urbans. La seva ubicació és ide

 

al per a l’ús habitual, esportiu i lúdic de la bicicleta. A més, el potencial com a font d’ingressos per al municipi a través del cicloturisme internacional és indiscutible, particularment, considerant la proximitat amb Barcelona.

El BACC va sol•licitar a les seves al•legacions que es justifiqués aquesta actuació a través de diversos estudis, ja que eliminar el carril bici suposa, entre d’altres coses, un cost extra de 23.600€ per les arques de l’Ajuntament, ja altament endeutades.

El desmantellament del carril bici no s’acompanya cap actuació que ofereixi una alternativa segura per els ciutadans usuaris de la bicicleta al Passeig Marítim de Castelldefels, vist l’important número d’usos diaris. El BACC valora molt desafortunada aquesta decisió de l’Ajuntament de Castelldefels i demana una reflexió sobre el model de mobilitat del municipi. Fotos i al·legacions aquí

   

 

]]>