Una bici de passeig urbana i equipada per gaudir les 24 hores

Els “bicicampers” tenen dret a utilitzar la bicicleta de forma exclusiva i intransferible les 24 hores del dia, com si fos una bici pròpia, amb l’excepció que l’hauran de retornar a final de curs. Les bicicletes que Bicicampus posa en préstec són de la firma Panther, model Zenit. Es tracta de bicis urbanes, de passeig i completament equipades: un vehicle segur, robust però també molt ergonòmic i estilitzat. Incorporen tots els elements de seguretat (llums de davant i darrere, reflectants i timbre) i altres elements com el portaequipatges. A més, amb l’entrega de la bicicleta el BACC dóna a l’usuari un cadenat d’u rígida i un cable de seguretat.

Pocs robatoris

Bicicampus té un nivell de robatoris molt baix (4,5%), gairebé la meitat en comparació al nivell que hi ha actualment a la ciutat de Barcelona (8%). Durant el curs 2009-2010 només es van robar 8 bicicletes, 5 d’elles perquè els mateixos usuaris reconeixen que no les van lligar bé.

Les raons de l’èxit és un programa de prevenció de robatoris que es composa dels següents elements:

a) Bons aparcaments a les universitats i en destí: tant la UB com la UPC compten amb uns excel•lents aparcaments de bicicletes, molts d’ells modèlics per estar situats en llocs segurs, visibles i de pas. Cap bicicleta ha estat robada a la universitat. La majoria de les bicicletes “dormen” a casa o en llocs segurs.

b) Bons cadenats: cada bicicleta es lliura amb una “U” rígida i un cable de bloqueig de rodes i seient.

c) Formació i no baixar la guàrdia: En el lliurament fem formació de com lligar la bicicleta i “examen” per veure si han après; E-mails periòdics recordatoris amb vídeo demostratiu de com lligar la bicicleta. El vídeo es pot veure al youtube

d) Aparcament d’estiu: al finalitzar el curs, els universitaris tornen les bicicletes, que són emmagatzemades en un lloc segur.

Assistència mecànica al Punt Bicicampus

Tota la comunitat universitària pot revisar la seva bicicleta a un preu molt econòmic, ja que la mà d’obra es gratuïta. El Punt Bici es situa a la facultat de Física i Química de la UB a la Diagonal de Barcelona els dijous de 12:30 a 16:30. El punt Bicicampus és un punt mòbil d’assistència mecànica i informació sobre la bicicleta que els usuaris trobaran a les universitats, i on es reparen bicicletes Bicicampus sense cobrar la mà d’obra.

Projecte transformador de la mobilitat a les universitats

El BACC proposa a les universitats de Catalunya, i en aquest cas en concret, a l’Ajuntament de Barcelona i la UB i la UPC que acompanyin aquesta campanya de promoció amb polítiques restrictives d’aparcament de vehicles motoritzats, per tal de fer-la més efectiva i aconseguir un canvi real cap a la mobilitat amb bicicleta a la universitat. Arreu d’Europa, la bicicleta és el principal mitjà de transport a les universitats i han comprovat que la limitació de l’aparcament de cotxes ha ajudat molt a incrementar l’ús de la bicicleta.

Més informació: www.bicicampus.cat

]]>