Barcelona | Redacció | 01/03/2011

 

logo_bicicampus_media.jpg

 crue.jpg

 

Durant el primer trimestre del 2011, el BACC, a través del projecte Bicicampus, i el grup de treball Universidad y Movilidad CADEP de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) engeguen un estudi per conèixer l’estat de la bicicleta a més de 70 universitats espanyoles.

La incursió de la bicicleta a la mobilitat urbana i l’increment del seu ús ha afectat directament a les universitats, que han posat en marxa nombroses iniciatives a favor de l’ús de la bicicleta. Destaquen els diversos sistemes de préstec de bicicletes, com el que té Bicicampus amb les Universitats de Barcelona, UPC i UdL.

Els resultats de l’estudi està previst que es presentin en una jornada a la tardor.

Aquest estudi es realitza gràcies al suport de:

logos-bicicampus.jpg

 

]]>