Redacció | Delegació a Terrassa | 25 de juny de 2008

A la reunió de la Comissió de la Bicicleta del 19 de juny, el BACC va presentar el seu document: Les 50 propostes del BACC a les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa (2008-2010), davant de 30 representants de les entitats signants del Pacte per la Mobilitat de Terrassa.

Sent molts els temes que el BACC posava sobre la taula, els representants de l’Ajuntament van proposar de tractar-los en successives reunions i en les comissions específiques.

Haritz Ferrando, el representant del BACC a Terrassa, va destacar els temes més importants per fer que la bicicleta esdevingui un mitjà de transport habitual a la ciutat:

– La pacificació del trànsit, principalment a través del model de “Ciutat 30” (límit genèric a 30 km/h)

– La cohabitació: que la bicicleta tingui el dret i la garantia de poder circular pel centre de la calçada per la seva comoditat i seguretat com qualsevol altre vehicle.

El Diari de Terrassa, en la seva edició del 25 de juny es va fer ressó de la reunió i de la proposta del BACC de la “Ciutat 30”.

> Prueba piloto para limitar la velocidad máxima a 30 km/h

> Editorial – “Ciudad 30”

 

]]>