Per què a Barcelona?

A Barcelona 90.000 és la mitjana diària de desplaçaments amb bicicleta a la ciutat de Barcelona. Aquesta xifra ha anat augmentant els darrers 3 anys de forma exponencial. Tot i que no es coneix el percentatge de desplaçaments que són per la feina, podem dir que majoritàriament són per aquest ús, ja que es concentren en hores d’anada i tornada de la feina. Demostra que Barcelona és una ciutat ideal per fer els desplaçaments a la feina amb bicicleta de forma fàcil i segura, ja que disposa d’una xarxa bàsica de carrils bicicleta de 156 quilòmetres i nombrosos carrers pacificats.

Per això, des del BACC creiem que és el moment ideal per a que les empreses situades a Barcelona comencin a impulsar plans de mobilitat amb bicicleta que milloraran la seva responsabilitat social corporativa, la qualitat de vida dels treballadors i la seva economia (millora de la salut, reducció dels accidents, de l’absentisme laboral, de les despeses relacionades amb l’aparcament, i el desplaçament..). A més, la llei de qualitat de l’aire obliga a unes 300 empreses catalanes a aplicar un pla de mobilitat. Per començar, tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya estan obligats a aquests plans de mobilitat.

És hora de posar-nos a l’alçada d’Europa:

Nombrosos treballadors podrien anar amb bicicleta a la feina si tan les empreses com l’administració posessin en marxa una sèrie de mesures, com les que proposem a continuació:

Una ordenança fiscal favorable a la bicicleta. Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona una ordenança fiscal que doni un tractament favorable a les empreses que fomentin entre els seus treballadors, l’ús de modes sostenibles, com la bicicleta. Actualment, la llei permet que les ordenances fiscals estableixin una bonificació fins el 50% de l’impost d’activitats econòmiques als que estableixin plans de transport col•lectiu i cotxe compartit. Reclamem les mateixes condicions per les bicicletes.

Aparcaments segurs a les empreses. Proveir aparcaments segurs als seus treballadors, ja sigui a l’interior d’edificis, a aparcaments subterranis municipals o aparcaments al carrer tancats.

Reducció de l’aparcament de vehicles no sostenibles. Que les empreses cobrin i/o redueixin el nombre de places d’aparcament de cotxe o moto destinades als seus treballadors. Els ingressos es destinarien a fomentar els mitjans de transport sostenibles.

Pagament de quilòmetres bici. Que les empreses paguin quilòmetres de bici, amb un 0,19 euros/quilòmetre. A Bèlgica, la llei permet el pagament de les despeses de transport amb bicicleta a raó de 0,15 euros/km de bicicleta als treballadors.

Facilitar l’adquisició de bicicletes. Que es donin facilitats als empresaris per comprar bicicletes lliures d’impostos als seus treballadors. A Holanda es va introduir una llei que permetia als empresaris comprar una bicicleta als seus treballadors, lliure d’impostos, fins a una quantitat de 749 euros.

Pla 2000E – Bici. Subvenció la compra d’una bicicleta equivalent al 33% del seu preu, igual que s’està fent ara amb la bonificació per a la compra del cotxes i motos.

A EUROPA Informe de ETRA European Twowheel Retailers’ Association (ETRA)

Bèlgica: Des del 1997, la llei permet als empresaris de Bèlgica pagar pels seus treballadors que van amb bicicleta a la feina un import lliure d’impostos de 0,15 euros per quilòmetre de bicicleta. Pagar aquesta quantitat és optativa. Un estudi fet pel departament de Mobilitat del govern de Bèlgica ha mostrat que si l’empresa paga aquesta quantitat de diners, l’ús de la bicicleta incrementa de forma considerable. El número de ciclistes s’incrementa del 6,3% al 9,5%, que equival a un increment del 50%.

Holanda: Fa molt anys, a Holanda es va introduir una llei que permetia als empresaris comprar una bicicleta als seus treballadors, lliure d’impostos, fins a una quantitat de 749 euros. Al 2008, 240.000 bicicletes per anar a la feina van ser venudes, que representen 1 de cada 5 bicicletes noves, a un preu mig de 836 euros. Holanda té 18 milions de bicicletes per a 16 milions de persones. La bicicleta representa el 26% de tots els viatges.

Regne Unit: Al 2005, el govern del Regne Unit va iniciar el programa d’incentius d’impostos “Amb bicicleta a la feina”. Les empreses poden llogar bicicletes als seus treballadors com a un benefici lliure d’impostos amb la condició de que les bicicletes seran principalment utilitzades per anar i tornar de la feina i durant la feina. El treballador “compra” la bcicleta al final del període de préstec per la quantitat nominal.

Itàlia: El govern italià està actualment examinant una proposta per indemnitzar amb el 30% del cost totes les bicicletes elèctriques venudes al país. Cada quilòmetre pedalat en lloc d’anar amb cotxe evita 0,2 kg de CO2.

Més ciclistes a la carretera millora la seguretat viària. La bicicleta com a exercici, redueix el risc d’infart, diabetis, hipertensió, alguns tipus de càncer i problemes relacionats amb la obesitat. Anar amb bicicleta a la feina redueix l’absentisme laboral degut a malaltia. En altres paraules, pagar per la bicicleta dona beneficis.

Comencen a haver-hi algunes bones pràctiques locals:

Aparcaments a l’interior del centre de treball:

IDESCAT (Via Laietana): aparcament al hall del recinte, al costat dels ascensors.

FUNDACIÓ TERRA (Ciutat vella): aparcament al pati interior de l’edifici. Aparcaments d’”U” rígida i verticals.

ALSTOM – ECOTÈCNIA (Poble Nou): aparcament al pati interior de l’edifici.

WHADS ACCENT (Eixample): aparcament a l’interior de les oficines.

 

]]>