Benvolguts socis/es, Fem recordatori que el dimarts 12 de juny a les 18.00 h. tindrà lloc l’Assemblea Extraordinària 2018 del BACC, on també es farà l’elecció de la nova Junta Directiva de l’associació. El lloc de celebració serà a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats (C/Providència, 42). L’ordre del dia serà el següent: ORDRE DEL DIA: 1. Salutació de la Junta Directiva Actual. 2. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea ordinària 2018. 3. Aprovació dels comptes anuals del 2017. 4. Aprovació del pressupost del 2018. 5. Elecció de nova Junta Directiva (Una altra mobilitat és possible). 6. Torn obert d’intervencions. Referent a l’elecció de la nova Junta Directiva, s’ha presentat una única candidatura que consta dels següents membres i càrrecs: – Carles Benito (President) – Alejandro Martín (Tresorer) – Adrià Arenas (Secretari) – Rubén Carbonero (Vocal)