Arxiu de la categoria: legislació

El BACC presenta les seves propostes per la nova ordenança de circulació de vianants i de vehicles a Barcelona

El Bicicleta Club de Catalunya ha presentat aquesta darrera setmana les seves al·legacions al “Projecte d’Ordenança per la qual es modifica L’Ordenança de 27 de Novembre de 1998, de Circulació de Vianants i de Vehicles”.

Per als ciclistes, les ordenances són importants perquè defineixen les normes de convivència de la bicicleta amb els altres usuaris de la via a les nostres ciutats. En el nostre cas, cal afegir que tradicionalment les ordenances de Barcelona han estat inspiració per a les ordenances de molts altres indrets, tant al nostre país com a la resta d’Europa.

Així, una bona infraestructura no serveix de res sense unes bones normes. Per això sempre ens agrada recordar la nostre filosofia: “la bicicleta requereix protecció abans i després de l’accident”. Tradicionalment, però, les lleis de trànsit han estat redactades per, bàsicament, donar una protecció als conductor de vehicles motoritzats per tal de poder travessar amb fluïdesa les ciutats.

Malauradament, ja hem estat massa vegades testimonis de ciclistes que han patit un accident i han tornat a patir en processos judicials on la “pretesa” protecció política de la bicicleta embarranca amb la dura realitat d’unes lleis que treballen clarament en sentit contrari.

És durant els darrers anys que a les nostres lleis han aparegut figures de protecció per a vianants i, encara més recentment, per a les bicicletes. Després de molta feina de fons, hem aconseguit que la nova ordenança inclogui aquests tipus de proteccions.Senyal bicicleta

Malgrat tot, com encara hi ha camí per a la millora, acompanyem les nostres al·legacions pel document que recull les normes que han de protegir la bicicleta urbana. Les lleis, per ser útils i servir pel que pretenem, han de ser entenedores, senzilles, raonables i tan fàcils de complir com de fer complir.

Les nostres propostes volen recordar que:

 • hi han llocs per on les bicicletes podrien passar sense molestar però les bicicletes elèctriques tenen pitjor encaix (i, per tant, no han de regir-se per les mateixes normes)
 • el lloc preferent de la bicicleta és la calçada, i que les voreres han de ser l’última opció
 • que la circulació de la bicicleta per la calçada, sent el vehicle més vulnerable, requereix de discriminacions positives
 • que la circulació de la bicicleta per la vorera, ha d’estar molt limitada i reglamentada, amb totes les proteccions en favor dels vianants
 • que hem de protegir especialment la circulació de menors
 • que la bicicleta també requereix ajuda i protecció quan la deixem aparcada
 • que els desplaçaments turístics en bicicleta són un problema bàsicament als carrers estrets
 • que les sancions a la bicicleta han d’ésser proporcionals al poc dany que poden causar

I, finalment, que a Barcelona encara queda molta infraestructura per desplegar, especialment al centre de la ciutat. És compromís de l’Ajuntament desplegar-la abans no acabi el període transitori recollit en aquesta ordenança.

Consulta aquí la proposta de modificació de l’ordenança i les al·legacions presentades pel Bicicleta Club de Catalunya.

 

(Font fotografia: Rulramirez)

La DGT, perduda amb els ciclistes

Els ciclistes menors de 16 anys seran obligats a dur casc segons la nova llei de Seguretat Vial aprovada pel govern espanyol. Inicialment la obligatorietat es volia aplicar per a tots els usuaris de la bicicleta, però finalment l’edat ha quedat rebaixada.

Destacar que en els darrers anys aproximadament 3 de 4 ciclistes morts en accident a l’Estat han sigut en via interurbana, on ja és obligatori l’ús del casc. Partint d’aquesta dada cal que la DGT sobretot plantegi mesures per a la seguretat de la circulació dels ciclistes en carretera i no pas que es centri en una única i contraproduent mesura que afectarà als ciclistes urbans i menors.

6191947838_4390008d1e_o

Mesures positives

 • Circulació segura

Caldria que la circulació de bicicletes fos segregada en aquelles carreteres convencionals amb molta intensitat de vehicles. Així succeeix en altres països amb més tradició ciclista, però algun dia haurem de començar en el nostre. Mentrestant s’hauria de reduir la velocitat màxima permesa i senyalitzar que en els avançaments cal mantenir una distància d’1.5 metres amb el ciclista.

Pel que fa a les zones urbanes, cal que les condicions de circulació permetin al ciclista anar sempre per calçada amb seguretat. També dotar la ciutat de carrils bici i pacificar amb zones 30 quan sigui necessari, de manera que la bicicleta tingui la prioritat.

Per últim, aquelles conductes de risc dels conductors, com sobrepassar els límits de velocitat i conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues han de ser exemplarment sancionades.

 • Promoció de la bicicleta

És molt important fer promoció efectiva d’aquest mitjà de transport sostenible, saludable i assequible social i econòmicament. A Barcelona, tenim la bonificació de l’àrea verda per a cotxes però cap mesura per a un aparcament segur de les bicicletes i contra els robatoris. El govern espanyol et bonifica per la compra d’un vehicle a motor però no pas per la d’un vehicle sense fums com seria el cas.

Per exemple, seria més adient que les bonificacions fossin per a empreses que facin plans perquè els treballadors vagin en bicicleta i transport públic a la feina. I també destinar recursos a la formació dels ciclistes, començant pels infants.

Mesures negatives

 • Obligatorietat del casc

El casc és recomanable, et protegeix d’algunes lesions i pot ajudar en certs accidents, com és patir una caiguda. Ara bé, un casc homologat de ciclista només resisteix impactes inferiors a 23 km/h i no és efectiu en les col·lisions amb automòbils, que són les que produeixen la majoria d’accidents greus i mortals de ciclistes per culpa de l’atropellament i els politraumatismes causats.

Fer obligatori l’ús del casc produiria una davallada de ciclistes, i aconseguir un número suficient d’aquests circulant -una massa crítica- té efectes positius sobre el comportament dels altres conductors i ajuda clarament a la seguretat. Però aquesta bàsicament millorarà reduint els riscos en origen i no obligant un ciclista a protegir-se amb un element de seguretat passiva, deixant intactes les causes del perill.

Un casc pot salvar vides, però la davallada de ciclistes escurçaria les vides d’aquelles persones que deixessin de fer l’exercici físic d’anar en bicicleta. Alhora aquests es passarien a altres modes de transport, el que faria augmentar la contaminació, que també escurça vides i produeix morts per malalties respiratòries.

Per acabar, la mesura no es recolzada per les entitats ciclistes ni pels principals ajuntaments, i  ressentiria molt el sector: fabricants, distribuïdors, tallers, empreses de lloguer, serveis de bicicleta pública, cicloturisme… I a títol individual, no dur el casc sent obligatori podria comportar la declaració de concurrència de culpes en cas d’accident, a pesar que no hagi sigut causat pel ciclista. L’única que hi guanya és l’asseguradora.

Exemples contraposats

 • Austràlia i Nova Zelanda

L’any 1991 es va aprovar l’obligatorietat del casc per a ciclistes en aquests països. L’ús de la bicicleta va decréixer més del 30 per cent i la dissuasió produïda és destacable especialment en tres col·lectius: els treballadors que es desplacen al lloc de treball, els infants que van a l’escola i els adolescents. Només va haver un lleu descens en el número de ferides greus al cap a pesar que més gent portava casc i alhora que hi havia menys ciclistes.

 • Països Baixos i Dinamarca

En aquests països els desplaçaments en bicicleta suposen el 27 i el 18 per cent sobre el total respectivament, i la gran majoria de ciclistes circulen sense casc. Es compleix l’efecte de “quantitat ofereix seguretat”, juntament amb un millor disseny de carreteres i interseccions per a la circulació de la bicicleta, una regulació del trànsit més estricta i una bona formació tant per a conductors com per a ciclistes.

(Article del BACC per a la revista Mobilitat Sostenible i Segura #62)

Normativa Municipal de Barcelona referent a les bicicletes

 

 
(aprovada per acord del Consell Plenari el 27 de novembre de 1998, modificada el 20 de juliol de 2001 i el 23 de febrer de 2007)

Article 14 – Bicicletes

 

 1. Les bicicletes circularan obligatòriament pels carrils bici segregats.
  Preferentment per la resta de carrils bici, per les calçades en zones
  30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixin
  aquests circularan per la calçada. Quan es donin les condicions
  previstes a l’apartat 6 d’aquest article, podran circular per les
  voreres.

 2. Quan el carril bici estigui situat en vorera,
  els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni
  caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels
  vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km/h.

 3. Quan el carril bici estigui situat en
  calçada, els vianants l’hauran de creuar pels llocs degudament
  senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.

 4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho
  faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot
  podent ocupar la part central d’aquests. Quan estigui expressament
  permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils
  reservats a altres vehicles.

 5. Les bicicletes, a la calçada circulant com a
  vehicles, gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents
  normes de trànsit.

 6. En el cas de que no existeixi carril bici o
  altre via de les especificades en l’article 14.1, les bicicletes podran
  circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per:

  • les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d’espai lliure.

  • parcs públics i àrees de vianants.

  • zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.

  Als efectes expressats en aquest article, s’entendrà que hi ha
  aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre
  la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta
  5 metres de manera continuada.


  Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:

  • Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.

  • Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.

  • S’abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat
   dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.

  • Hauran d’evitar circular a menys d’1 metre de les façanes.

 7. Als carrers i vies urbanes d’especial ús, aglomeració i/o habitual
  concentració de persones, l’Ajuntament establirà aquelles restriccions
  que consideri oportunes, tot senyalitzant pertinentment la zona i
  establint alternatives.

 8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.

 9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un
  ciclista ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de
  circulació i sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral de 1,5
  metre entre la bicicleta i el vehicle.


  Els conductors de vehicles motoritzats, quan estiguin circulant darrera
  d’una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i
  proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.

 10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.

 11. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de
  dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al
  darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva
  correcta visualització pels vianants i conductors.

 12. Les bicicletes podran dur remolc, homologat,
  per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor
  sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat.


  En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per
  més d’una persona podran transportar, tanmateix, un menor de fins a 7
  anys quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva
  responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de
  ser homologats.

 13. Les bicicletes s’han d’estacionar
  preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai
  lliure pels vianants de tres metres. Resta específicament prohibit
  lligar-les a arbres, semàfors, bancs, papereres o davant de zones on hi
  hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a
  l’activitat, d’estacionament per a persones amb discapacitat, zones de
  estacionament prohibit definides a l’article 34.3 d’aquesta Ordenança,
  parades de transport públic, passos per a vianants, en els espais
  habilitats per l’estacionament de bicicletes d’ús públic i en elements
  adossats a les façanes.

 14. Els estacionaments de bicicletes situats a la
  via pública queden únicament i exclusivament reservats per a aquest
  tipus de vehicle.

 15. A les bicicletes li serà d’aplicació allò
  disposat a l’article 63 de la present Ordenança en quant a retirada de
  vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic
  per lligar-les on tenen específicament prohibit.


> Posicionament davant l’entrada en vigor la nova ordenança de circulació de Barcelona (PDF 39.43 kB)

Normativa de tr

Extracto del REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (BOE
23/12/2003)


Nota Aclaratoria:

Los conductores de bicicletas, en su condición de usuarios de la
vía y conductores de un vehículo deben atenerse a lo que establece el
Reglamento General de Circulación para unos y otros. El presente
extracto tiene como objeto aquellas disposiciones específicas para
ciclos o bicicletas, o bien que establecen excepciones a la norma
general para bicicletas o ciclos, así como las obligaciones del resto
de usuarios de la vía respecto a los conductores de bicicletas y ciclos
o viceversa.


De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas

(Nota: hace referencia a las sillas para menores, remolques y portabicicletas traseros)

TRANSPORTE DE PERSONAS


Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.

1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser
ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando
el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento
adicional que habrá de ser homologado.

4. (…) los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque o
semirremolque, siempre que no superen el 50 por ciento de la masa en
vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad.

c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado.

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes.


TRANSPORTE DE MERCANCÍAS O COSAS


Artículo 15. Dimensiones de la carga.

(Nota: Carga de bicicletas y condiciones para los portabicicletas traseros)

3. En (…) los vehículos no destinados exclusivamente al
transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte
posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera
indivisible, un 15 por ciento.

4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no
deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje
longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de
0,25 metros por la posterior.

6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los
vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada
por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas
características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de
Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la
carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del
vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la
anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán
transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de
la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles
deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de “v”
invertida.

Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente
la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz
roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá
hacerse por medio de una luz blanca.


 

Normas sobre bebidas alcohólicas estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas

(Nota: los conductores de bicicletas tienen las mismas obligaciones y restricciones que el resto de conductores)


Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.

No podrán circular por las vías objeto de la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con
una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.


Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

1. No podrán circular por las vías objeto de la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor seguridad
vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o
incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los
medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado
físico o mental apropiado para circular peligro.


  De la circulación de vehículos

(Nota: por donde se debe o no circular en bicicleta y vehiculo de acompañamiento; circulación paralela)


Artículo 35. Utilización de los carriles en función de la
velocidad señalizada y de los reservados a determinados vehículos y a
ciertas maniobras.

La utilización del carril habilitado para vehículos con
alta ocupación (VAO) (…) está prohibida, por tanto, al resto de los
vehículos y conjuntos de vehículos, (…) así como a peatones, ciclos,
(…)


Artículo 36. Conductores obligados a su utilización. (Arcén)

1. Los conductores de (…) ciclos (…) o vehículos en
seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de
ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de
su derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de éstos,
y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. (…)

En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo
permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y
circular por la parte derecha de la calzada que necesiten.

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior
circulen en posición paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo
en columna de a dos, orillándose todo lo posible al extremo derecho de
la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando
formen aglomeraciones de tráfico
. En las autovías sólo podrán circular
por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso. (…)

3. El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el
apartado 1, excepto las bicicletas, no podrá adelantar a otro si la
duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede
los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200
metros.


Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías.

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con (…) bicicletas (…)

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años
podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones
justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que
informe del itinerario alternativo.


  Velocidad


Artículo 46. Moderación de la velocidad. Casos.

1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera
preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan,
especialmente en los casos siguientes:

b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y
en las proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos (…).


Artículo 48. Velocidades máximas en vías fuera de poblado.

e) Para ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y
cuadriciclos ligeros: 45 kilómetros por hora. No obstante, los
conductores de bicicletas podrán superar dicha velocidad máxima en
aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan
desarrollar una velocidad superior.


Artículo 49. Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado.

(Nota: vehículo de acompañamiento de ciclistas)

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos
de velocidad en (…) los supuestos de protección o acompañamiento a
otros vehículos en que se adecuará la velocidad a la del vehículo
acompañado.

En estos casos los vehículos de acompañamiento deberán llevar en la
parte superior las señales V-21 o V-22, según proceda, previstas en el
artículo 173.


Artículo 54. Distancias entre vehículos.

(Nota: circulación en grupo)

1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de
otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita
detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo
en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y
frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas
circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en esta
ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos (artículo
20.2 del texto articulado).


2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación
que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro
sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita
al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata
de ciclistas que circulan en grupo. (artículo 20.3 del texto
articulado).

COMPETICIONES


Artículo 55. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.

1. La celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea
competir en espacio o tiempo por las vías o terrenos objeto de la
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, así como la realización de marchas ciclistas u otros eventos, requerirá autorización previa que será expedida conforme a las normas indicadas en el anexo II de este reglamento, las cuales regularán dichas actividades.


Prioridad de paso


Artículo 59. Intersecciones.

1. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún
conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un
paso para peatones o para ciclistas si la situación de la circulación
es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida
u obstruya la circulación transversal (artículo 24.2 del texto
articulado).


Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas.

Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor:

a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a
derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en
sus proximidades.

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.

En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos.


Cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás


Artículo 76. Supuestos especiales.

2. En vías interurbanas, los ciclos (…) si no existe
un carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda,
deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea
posible, e iniciarlo desde ese lugar.


Adelantamiento


Artículo 84. Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra.

5. A los efectos de este artículo, no se consideran
adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulen en grupo
(artículo 33.4 del texto articulado).


Artículo 85. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.

4. Cuando se adelante fuera de poblado (…) a vehículos
de dos ruedas (…), se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la
totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre cuando existan las
condiciones precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones
precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones previstas
en este reglamento; en todo caso, la separación lateral no será
inferior a 1,50 metros. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo
en peligro o entorpeciendo ciclistas que circulen en sentido contrario.

5. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar
fuera de poblado a otro cualquiera lo hará de forma que entre aquél y
las partes más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no
inferior a 1,50 metros.


Artículo 87. Prohibiciones.

1. Queda prohibido adelantar:

b) En (…) las intersecciones con vías para ciclistas, (…) (artículo 36.2 del texto articulado).

c) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:

4º El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas (artículo 36.3 del texto articulado).


Artículo 88. Vehículos inmovilizados.

1. Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido
el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o
en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, salvo
que la inmovilización venga impuesta por las necesidades del tráfico,
podrá ser rebasado, aunque para ello haya que ocupar la parte de la
calzada reservada al sentido contrario, después de haberse cerciorado
de que se puede realizar la maniobra sin peligro. Con idénticos
requisitos se podrá adelantar a conductores de bicicletas, ciclos,
(…) cuando por la velocidad a que circulen puedan ser adelantados sin
riesgo para ellos ni para la circulación en general
.


Parada y estacionamiento


Artículo 94. Lugares prohibidos.

1. Queda prohibido parar:

b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

c) En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para
la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la parada.


Utilización del alumbrado


USO OBLIGATORIO DEL ALUMBRADO


Artículo 98. Normas generales.

3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los
elementos reflectantes
que, debidamente homologados, se determinan en
el Reglamento General de Vehículos.

Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana.


Otras normas de circulación


Artículo 114. Puertas.

1. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo,
abrirlas antes de su completa inmovilización y abrirlas o apearse de
aquél sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro
o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere
a conductores de bicicletas (artículo 45 del texto articulado).


Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad


Artículo 118. Cascos y otros elementos de protección.

Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar cascos de protecciónen vías interurbanas,
salvo en rampas ascendentes prolongadas, o por razones médicas que se
acreditarán conforme establece el artículo 119.3, o en condiciones
extremas de calor.

homologados o certificados según la legislación vigente, cuando circulen

Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas
profesionales, ya sea durante los entrenamientos o en competición, se
regirán por sus propias normas.


Peatones

(Nota: un ciclista que arrastra una bicicleta es considerado un peatón)


Artículo 121. Circulación por zonas peatonales. Excepciones. (ciclistas arrastrando una bicicleta, aceras)

1. Los peatones están obligados a transitar por la zona
peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal
caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de
acuerdo con las normas que se determinan en este capítulo (artículo
49.1 del texto articulado).

2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte
las debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no
existe o no es transitable, por la calzada:

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo
de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la
zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable
para los demás peatones.

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales.


Artículo 122. Circulación por la calzada o el arcén.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3,
deberán circular siempre por su derecha los que empujen o arrastren un
ciclo (…) los cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los
conductores de vehículos: las de los agentes y semáforos, siempre; las
demás, en cuanto les sean aplicables.

5. La circulación por el arcén o por la calzada se hará con
prudencia, sin entorpecer innecesariamente la circulación, y
aproximándose cuanto sea posible al borde exterior de aquéllos. Salvo
en el caso de que formen un cortejo, deberán marchar unos tras otros si
la seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en casos
de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de vehículos.


De la señalización

De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales


Artículo 143. Señales con el brazo y otras. (de aplicación en competiciones y marchas ciclistas)

a) Bandera roja: indica que a partir del paso del
vehículo que la porta, la calzada queda temporalmente cerrada al
tráfico de todos los vehículos y usuarios, excepto para aquellos que
son acompañados o escoltados por los agentes de la autoridad
responsable de la regulación, gestión y control del tráfico.

b) Bandera verde: indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda de nuevo abierta al tráfico.

c) Bandera amarilla: indica al resto de los conductores y usuarios
la necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro.
Esta bandera podrá ser también utilizada por el personal auxiliar
habilitado que realice funciones de orden, control o seguridad durante
el desarrollo de marchas ciclistas o de cualquiera otra actividad,
deportiva o no, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.


SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN

P-22. Ciclista. Peligro por la proximidad de un
paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas
salen a la vía o la cruzan.

R-114. Entrada prohibida a ciclos. Prohibición de acceso a ciclos.

R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los
conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté
situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.

demás usuarios de la vía de utilizarla.

R-407 b. Vía reservada a ciclomotores. Obligación para los conductores
de ciclomotores de circular por la vía a cuya entrada esté situada y
prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.

R-409. Camino reservado para animales de montura. Obligación para los
jinetes de utilizar con sus animales de montura el camino a cuya
entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de
utilizarlo.

R-410. Camino reservado para peatones. Obligación para los peatones de
transitar por el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los
demás usuarios de la vía de utilizarlo.

R-505. Fin de vía reservada para ciclos. Señala el lugar desde donde
deja de ser aplicable una anterior señal de vía reservada para ciclos.

S-3. Vía reservada para automóviles. Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles.

S-4. Fin de vía reservada para automóviles. Indica el final de una vía reservada para automóviles.

S-5. Túnel. Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel,
de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Podrá
llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel en
metros.

S-6. Fin de túnel. Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel.

S-33. Senda ciclable. Indica la existencia de una vía para peatones y
ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios
abiertos, parques, jardines o bosques.

S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada.

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista
sólo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de
carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación.

S-322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable. Indica
la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía
ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas dentro de la señal
indican la distancia en kilómetros.

S-880. Aplicación de señalización a determinados vehículos. Indica,
bajo la señal vertical correspondiente, que la señal se refiere
exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel, y que pueden
ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos.

MARCAS VIALES


Artículo 168. Marcas blancas transversales.

d) Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente
en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada
indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia.


Artículo 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco.

c) Inscripción de carril o zona reservada. Indica que
un carril o zona de la vía están reservados, temporal o
permanentemente, para la circulación, parada o estacionamiento de
determinados vehículos tales como autobuses (bus), taxis y ciclos.

d) Marca de comienzo de carril reservado. Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos.

e) Marca de vía ciclista. Indica una vía ciclista o senda ciclable.

g) Cebreado. Una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas
por una línea continua significa que ningún conductor debe entrar con
su vehículo o animal en la citada zona, excepto los obligados a
circular por el arcén.


Señales en los vehículos

V-20. Panel para cargas que sobresalen. Indica quela carga del vehículo sobresale posteriormente (portabicicletas).

V-22. Cartel avisador de acompañamiento de ciclistas. Indica la circulación próxima de ciclistas.

3. La forma, color, diseño, símbolos, dimensiones, significado y
colocación de las señales en los vehículos se ajustarán a lo
establecido en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos.