Barcelona | Redacció | 20/10/2008

El BACC defensa el carril bici d’urgell i rda. St. Pau, perquè guanya espai als vehicles motoritzats i no al vianant, tot i que discrepa del disseny final.

Des del BACC creiem que és una bona notícia que s’hagi inaugurat recentment el carril bici al Carrer Compte Urgell i Ronda sant Pau. Amb aquest tram de carril bici bidireccional en un carrer d’alta intensitat de trànsit, l’Ajuntament de Barcelona demostra la voluntat de fomentar l’ús de la bici com transport urbà sostenible, ampliant el nombre de quilòmetres de carril bici i la connexió de la xarxa ciclista tal com va anunciar que faria. A més, Aquest tram junt amb el del carrer Vilamarí, que ja està executat, suposen dos eixos verticals de circulació bidireccional que eren molt necessaris a la xarxa ciclista de Barcelona.

Discrepem en alguns criteris de disseny com són les giragonses als xamfrans i l’amplada insuficient en alguns trams i en qüestions d’execució com són l’estat de pavimentació, l’excés de semaforització i la pèrdua de prioritat respecte els vehicles motoritzats. Però reconeixem que, poc a poc, es va recuperant l’espai públic ocupat de forma sobredimensionada i violenta pels vehicles motoritzats.

Es molt positiu que el carril bici bidireccional sigui a la calçada i al costat esquerra de la circulació. La segregació per mitjà de peces separadores funciona molt bé i es podria aplicar fàcilment a altres carrils bici existents com al carrer Diputació i Consell de Cent. Tanmateix, s’han instal·lat nous aparcaments bici en punts estratègics dels xamfrans i sortides avançades segures (SAS) a les interseccions més importants.

Estem segurs que l’experiència d’aquest model de carril bici servirà per millorar molts aspectes de cara a futures implantacions que podran ser molt més econòmiques, més favorables a la mobilitat en bici i a peu i deslligades de l’excessiva preocupació per la seguretat que acaba sent contraproduent. Amb tot, volem felicitar l’Ajuntament de Barcelona per augmentar els quilòmetres de carrils bici a la calçada, connectar la deficient xarxa existent i millorar poc a poc les infraestructures ciclistes en la direcció marcada pel Pla Estratègic de la Bicicleta de Barcelona.

]]>