El BACC s’endinsa en el seu nou barri d’acollida: el Raval. Amb el canvi de seu, del barri del Clot al barri del Raval, l’organització aposta per la participació a les activitats del barri del centre de la ciutat. Amb aquest propòsit, el BACC ha entrat a formar part com a Amic i Protector de la Fundació Tot Raval .   Tot Raval, fundació d’entitats amb deu anys d’existència   La Fundació Tot Raval és una plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que va ser creada l’any 2002 i enguany celebra el seu desè aniversari. Tot Raval desenvolupa un treball comunitari que incideix en els àmbits social, cultural i econòmic i comercial del barri. La Fundació dinamitza diferents espais de treball i participació (Patronat, Comissions, Grups de treball per projectes, Jornades, etc.). El treball en xarxa i la generació de sinèrgies entre les entitats repercuteix positivament en els seus usuaris/es i a la població en general.