Barcelona | BACC |  Redacció

El portal d’informació Barcelona Friendly publica avui un article sobre el BACC amb el títol: “Sostenibilidad sobre ruedas”.

Es pot consultar a: www.barcelonafriendly.com

]]>