Barcelona | Redacció | 25/11/2010

El BACC s’adhereix al MANIFEST: LA CRISI DE LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

6 catedràtics, significats acadèmics i professionals, i unes 400 entitats ambientals demanen al proper govern de la Generalitat un gir en la planificació de les infraestructures viàries.

El manifest aborda el triple repte que Catalunya haurà d’afrontar els propers anys : la crisi econòmica, la crisi energètica i la crisi ambiental. Aquest context exigeix replantejar la política d’infraestructures de transport i la seva gestió. És imperatiu apostar per un model de mobilitat més eficient econòmicament, energètica i mediambiental.


Per aquestes raons els signants d’aquest manifest alerten del perill que suposaria no modificar el model de mobilitat del país. Aquest canvi requereix un traspàs massiu del transport privat i per carretera al transport públic col·lectiu i per tren. Per aconseguir-ho Catalunya ha d’abandonar la política expansiva d’infraestructures viàries i, alhora, adequar les infraestructures ferroviàries de transport públic i de mercaderies a les exigències d’aquesta nova etapa.

Igualment important serà com es produeixi aquest gir. En un sistema democràtic madur és condició sine qua non la participació ciutadana en la presa de decisions. L’èxit de la planificació de la xarxa d’infraestructures dependrà del respecte que les institucions dispensin als arguments de la comunitat científica i del territori.

Sens dubte, les infraestructures de transport són claus per a la viabilitat econòmica del país. Errar en la seva planificació suposaria un llast que no ens podem permetre. És cabdal, doncs, que el nou govern entrant interpreti adequadament la nova conjuntura i sàpiga donar resposta adequada a les necessitats de Catalunya.

Aquí es pot consultar la Nota de Premsa i el Manifest

]]>