Terrassa | BACC Terrassa | 27/11/2009

EL BACC demana a l’Ajuntament de Terrassa que tingui en compte la mobilitat sostenible i la bicicleta en els projectes per al nou PLAN E 2010

Enguany, el PLAN E 2010 posa l’accent en projectes socials i que, entre altres, promoguin una mobilitat sostenible, per això creiem que es una molt bona oportunitat per dur a terme les actuacions següents:

· Implantació de les zones 30 a tots els barris de la ciutat, amb les mesures de pacificació del trànsit corresponents

· Instal·lació d’aparcaments de bicicletes arreu de la ciutat, començant en els llocs amb demanada ja existent.

· Instal·lació d’aparcaments de bicicletes tancats a les estacions de tren.

· Completar la xarxa de carrils bici a les grans avingudes

· Senyalitzar els itineraris proposats en la Guia de la Bicicleta de Terrassa en cohabitació amb la resta de vehicles, amb senyals horitzontals i verticals.

Donat que cap de les 2 propostes del BACC ha estat seleccionada en la fase de consulta popular dels pressupostos participatius, proposem que es tinguin en compte per als ajuts estatals del PLAN E 2010: la proposta d’instal·lar aparcaments de bicicletes i la proposta de fer un carril bici a la carretera de Matadepera entre la Plaça de l’Aigua i la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

De totes maneres, el BACC felicita el projectes que han estat prioritzats, les persones que han fet la selecció i el propi procés de pressupostos participatius com a eina que reforça la participació ciutadana directa en la planificació de la nostra ciutat i la democració local.

Carril bici de la carretera de Matadepera

A principis del novembre el BACC va poder estudiar el projecte executiu del carril bici de la carretera de Matadepera en el tram interurbà que va des del terme urbà de Terrassa fins a la rotonda d’accés al Parc Audiovisual, durant el temps d’exposició pública del projecte per part de la Diputació de Barcelona. La valoració que en fa el BACC és molt positiva, destacant només la necessitat de fer passos elevats a les cruïlles, per reforçar l’obligació dels vehicles que creuen el carril bici de cedir la prioritat als ciclistes (tal com preveu la Llei de trànsit).

]]>