Altres accessoris: Cadireta per a infants (fins als 7 anys)

Remolc o semiremolc lleuger (només de dia)

Armilla reflectora. Només obligatòria en vies interurbanes i de nit, o bé on hi hagi el senyal del túnel.

Casc. Només obligatori en vies interurbanes 

 

]]>