Arxiu d'etiquetes: normativa

El BACC denuncia la inseguretat jurídica dels senyals de trànsit i la inacció de l’Ajuntament de Barcelona.

La Guàrdia Urbana sanciona situacions que no serien motiu de multa amb un ús correcte dels senyals.

Des de fa unes setmanes la guàrdia urbana realitza una campanya de vigilància i sanció cap a les persones que van amb bici. Des del bacc sempre trobem positiu aquestes campanyes, malgrat que no s’enfoquin des d’un punt de vista pedagògic d’informar i ajudar a la correcta circulació de bicicletes. Més enllà d’això, tampoc les sancions van acompanyades d’una justificació de perill en funció del vehicle, que des de l’administració mai s’ha valorat. Quelcom que si es diferencia en països on la bicicleta gaudeix de millors polítiques de promoció.

Pel que respecta al contingut de les sancions, moltes responen a determinats senyals. En general, aquests senyals estan dissenyats per garantir l’enteniment de les normatives, en un llenguatge universal que pretén donar una informació útil per als usuaris. En el moment en què aquests senyals no estan correctament aplicats, es genera confusió i desconfiança cap al criteri normatiu a seguir. Actualment, els cossos de seguretat interpreten que els senyals són la punta de llança de la norma, i per tant aquesta preval per sobre de qualsevol legislació.

A continuació llistem un parell d’exemples de confusió a l’hora d’aplicar la normativa correcta als ciclistes urbans:


La presència del senyal circular R407, que implica obligatorietat, és conflictiva. Obliga a circular pel carril bici, però si s’abandona per circular per la calçada, es troba en una indefensió jurídica. La bicicleta és un vehicle i en general pot circular per qualsevol carrer de la ciutat, excepte les rondes. Aquest conflicte és el que el BACC demana des de fa temps amb el canvi de tots els senyals R407 a la S35 (en alguns carrers ja s’hi troba instal·lat): aquest indica via exclusiva però no obligatòria. Una bona manera de no limitar els moviments de la bici i continuar promocionant-la. Seria equivalent al senyal de carril bus-taxi, que òbviament és exclusiu però no obligatori.

Un altre exemple és el faldó “excepte bicis” al senyal d’entrada prohibida, en zones de plataforma única. Segons l’ordenança, en aquests carrers les bicicletes poden circular en sentit contrari a la marxa. Però en molts el senyal no inclou el faldó i això genera confusió en els ciclistes, en els altres usuaris de la via i en última instància, la Guàrdia urbana que acaba multant als ciclistes quan no hi ha instal·lat el faldó, tot i que la normativa permet circular en sentit contrari.

D’aquesta forma, es perverteix la utilitat dels senyals, perquè en cas d’una incorrecció, l’autoritat aplica la interpretació dels senyals. Això ve causat per la incompetència administrativa pel manteniment d’aquests senyals. La víctima conseqüent d’aquesta situació és la ciutadania, que veu com se li apliquen unes regulacions contradictòries i injustes.

La indignació és màxima quan s’utilitzen aquestes irregularitats normatives per acumular infraccions que en realitat no ho són, ja que com que no són coherents donen l’efecte de sanció recaptatòria i de criminalització de la bicicleta.

Per tot això, és urgent que es reverteixi aquesta senyalització que contradiu les mateixes normatives municipals, i se substitueixi per les que siguin adequades. D’altra forma es perpetua una injustícia jurídica que, no només desincentiva l’ús de la bicicleta, sinó que resta tota credibilitat possible a les normes vigents.

Barcelona, 15 de juliol 2019.

  • Contacte:

Carles Benito – 637 25 34 82

Adrià Arenas – 697 317 881

¿Hay que matricular las bicicletas eléctricas? No, pero una instrucción de la DGT ha provocado la confusión.

Barcelona, 31 de mayo de 2019.

La Instrucción 19/V – 134 de la DGT firmada por Pere Navarro el 24 de mayo de 2019 que trata sobre la “Matriculación de Vehículos L1e-A” ha generado confusión estos días. Aparentemente, la DGT obligaba a matricular y disponer de seguro obligatorio a todos los usuarios de bicicletas eléctricas.

El Reglamento (EU) 168/2013 al que hace referencia la instrucción de la DGT (19/V-134) unifica el marco legal y régimen jurídico y de bicicletas eléctricas en toda la Unión Europea. Se consideran bicicletas con asistencia eléctrica (o pedelecs, o EPACs) las que cumplan esta definición:

[…] las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear;

Reglamento UE 168/2013 relativo a homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

Las bicicletas eléctricas que cumplan todos estos requisitos se consideran equivalentes al resto de bicicletas a todos los efectos, quedan fuera del ámbito de la instrucción de la DGT y por tanto NO NECESITAN:

  • Homologación adicional
  • Matrícula
  • Seguro obligatorio
  • Permiso de conducir
  • Casco de forma obligatoria.

Puedes identificar este tipo de bicicletas porque deben llevar una etiqueta o grabado con el texto “EPAC according to EN15194” en el cuadro.

Ante esta cuestión la DGT ha enviado una nota aclaratoria y deja constancia a tal efecto que las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido NO requieren ni homologación ni matriculación para su circulación.

Desde la asociación de fabricantes AMBE ya habían dejado constancia de la necesidad de que la DGT debía mejorar la redacción de su Instrucción 19/V-134 para que quedase claro que todo sigue igual para las Bicicletas eléctricas.

Ahora bien, recomendamos prestar la máxima atención a la hora de adquirir un vehículo de este tipo:

  • la incorporación de un gatillo, maneta o pulsador “acelerador” que permita que el motor actúe sin pedalear,
  • los motores que tengan más de 250 W de potencia
  • o los “chips” deslimitadores que mantienen el motor activo por encima de 25 km/h

…son motivo de incumplimiento de los requisitos. Por tanto, en caso de revisión por las autoridades, los usuarios de “bicicletas” con alguna de estas modificaciones estarían conduciendo un ciclomotor sin cumplir los requisitos legales, lo que puede resultar en multas de hasta 2000 €, como ya ha ocurrido en Barcelona.

Para el caso de las speed ebikes, que pueden superar estas limitaciones, la situación legal actual es la de asimilación a ciclomotor: si conduces una de estas bicicletas eléctricas de alta potencia y velocidad, deberás matricularla, disponer de seguro y emplear casco de forma obligatoria.


Por otro lado, esta instrucción también se aplica a los triciclos de carga de más de 250 W, que están experimentando un uso creciente para sustituir a furgonetas. Desde el BACC estimamos que es urgente fijar y unificar la normativa y requisitos de todo este tipo de vehículos, para acabar con la incertidumbre legal. Solo con definiciones claras podremos lograr que sustituyan a vehículos de mayores pesos y velocidades, más ruidosos, contaminantes y potencialmente peligrosos.

Consells bàsics per circular amb seguretat

La bicicleta és el mitjà ideal per desplaçar-se per les ciutats, a cop de pedal. És una mitjà de transport excepcional pel seu silenci, la seva velocitat i maniobrabilitat i ens permet moure’s amb relativa facilitat allà on vulguem anar.

Els ciclistes han de tenir un mínim de coneixements i habilitats per moure’s pel medi urbà, sigui per la xarxa pedalable o bé pels diferents carrers que ens anem trobant.

A continuació podràs trobar un recull de consells bàsics per a circular amb seguretat extrets de la nostra guia ciclista.

 

 

 

Recorda que la millor forma de gaudir dels teus trajectes és una bona conducció basada en la prevenció. En els teus recorreguts trobaràs la xarxa de carrils bici així com l’aparcament per a poder lligar la teva bicicleta. I recorda: No t’oblidis que el teu espai és la calçada! Evita les voreres, o baixa de la bicicleta si és necessari.

Feu clic al següent enllaç per descarregar-vos la Guia Ciclista “Com anar en bici per la ciutat, 10 consells pràctics per circular amb seguretat”.

Amb la col·laboració de Dibuja y Pedalea