Arxiu de la categoria: transport col·lectiu

Volem la unió dels tramvies per la Diagonal

Comunicat conjunt Diagonal per Tothom i Plataforma per la Qualitat de l’Aire

Els estudis ratifiquen que la connexió dels tramvies en superfície i per la Diagonal aporta més usuaris al transport públic i redueix més l’ús del cotxe per menor cost

 • L’objectiu ha de ser reduir la presència del vehicle privat a l’àrea metropolitana, especialment dels vehicles dièsel
 • El tramvia per la Diagonal és una peça imprescindible per millorar la capacitat del transport públic i per fer una distribució més eficient dels autobusos, aspectes clau per donar alternatives de mobilitat als actuals usuaris del vehicle privat
 • Però tant el tramvia com la nova xarxa de bus s’han d’acompanyar de mesures de restricció del vehicle privat d’àmbit metropolità

morts prematures area metropolitana

ES CONFIRMEN LES PREVISIONS D’ALTRES PLANS I ESTUDIS. A falta d’un examen més detallat sobre la metodologia, les entitats socials presents a les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom constatem que les conclusions dels informes encarregats per l’ajuntament apunten en la mateixa direcció que la planificació metropolitana del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM, aprovat l’any 2001, pel que fa la necessitat d’una xarxa de tramvia unificada, en superfície i per la Diagonal, opció referendada ja al plenari municipal l’any 2009 però torpedinada per accions polítiques partidistes. L’informe oficial coincideix força amb l’estudi de la PTP, pel que fa el càlcul de capacitat del tramvia, aproximadament 1,8-2,7 vegades superior als autobusos de màxima capacitat (segons explotació). Són xifres poc donades a la interpretació i molt condicionades per la capacitat unitària dels vehicles i dels cicles semafòrics de la ciutat de Barcelona. La capacitat és un factor clau a l’hora d’obtenir bona velocitat comercial i reduir l’ús del cotxe a la principal avinguda de Barcelona, amb una elevada demanda de transport però sense cap servei longitudinal ferroviari (ni metro, ni tren, ni tramvia).

POTENCIALITATS ESTUDIADES I PENDENTS D’ESTUDIAR. D’acord amb els estudis, amb la permuta de dos carrils de cotxes per al tramvia i la bici segregada a la Diagonal central es poden baixar les emissions un 49,8% a l’avinguda, reduir el trànsit en 12.500 vehicles a Barcelona i multiplicar la capacitat i rapidesa del transport públic actual per dos. Però més enllà d’aquesta transformació urbanística, caldrà incorporar mesures col·laterals que incrementin encara més els efectes positius sobre la mobilitat, com és la dedicació de desenes d’autobusos avui solapats amb el Trambaix i el Trambesòs a reforçar línies de bus per tota la ciutat, l’aplicació de mesures contra la contaminació (àrea verda metropolitana, zones d’atmosfera urbana protegida, etcètera) o l’entrada en servei del metro a la Zona Franca. En aquest sentit resulta convenient destacar la dimensió metropolitana de la connexió dels tramvies, que reforçaria l’accessibilitat en transport públic de 8 municipis amb Barcelona que actualment són origen o destinació de la meitat del trànsit de vehicles privats de connexió: 480.000 entrades i sortides de cotxe i moto des de Barcelona cap a l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià i Badalona. Cal recordar que tres d’aquest municipis ja han fet mocions demanant la connexió dels tramvies per millorar l’accessibilitat i la intermodalitat dels seus habitants.

MESURA ECONÒMICA. L’autobús és més econòmic, 20 milions d’euros inicials, però més lent i capta menys demanda al cotxe per manca de capacitat. L’estudi confirma una màxima habitual en el transport públic urbà: la capacitat és creixent amb la rigidesa i el cost d’implantació dels transports. Al mateix temps, les inversions elevades inicials es veuen compensades per un cost decreixent d’explotació a llarg termini

Alternatives tenint en compte els costos a 30 anys

Via Sistema Inversió total (en milions d’€) Manteniment anual (30 anys)

(en milions d’€)

Total d’inversió i manteniment

(en milions d’€)

Demanda diària (sense tramvies actuals). Inversió i manteniment per usuari en dia feiner (€)
Diagonal Tram en superfície 175 180 355 112.000 3.170
  Tram soterrat 485 270 755 126.000 5.992
Eixample Tram en superfície 210 450 660 79.000 8.354
Bus D30 Bus en superfície 20 150 170 49.000 3.469

Font: elaboració pròpia

Cal recordar també els 175 milions d’euros del tramvia són una inversió raonable tenint en compte les coses que contempla: 1) és una inversió metropolitana, que inclou l’increment de la flota de tramvies per ampliar el servei sobre els 29 km de xarxa ja existent a nou municipis, més enllà dels 3,6 km del tram central de la Diagonal; 2) la inversió és equivalent a la d’un quilòmetre de túnel, però generarà més del doble d’usuaris de transport públic elèctric que qualsevol estació de metro prevista; 3) millorarà el rendiment de la xarxa ja construïda, els 110.000 passatgers actuals es convertiran en 222.000 amb la connexió feta; 4) s’inclou la reforma del tronc central de la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià, necessària des del punt de vista de la seguretat vial en ser aquesta avinguda un dels vials amb més accidents de la ciutat; 5) s’inclou la també necessària ampliació de voreres entre Passeig de Gràcia i Glòries. Com a inversió urbana és comparable a reformes urbanístiques ja executades o en execució a la ciutat.

BARCELONA NECESSITA MÉS MESURES. Restringir el debat de la mobilitat a una trifurca partidista entre bus i tramvia, tècnicament superada, o de tipus estètic a la Diagonal, és no atendre la principal necessitat: reduir les 3.500 morts prematures anuals a l’àrea metropolitana per contaminació. Cal que aquesta mesura, com la línia 9 del metro, s’acompanyin de reduccions efectives del trànsit amb mesures més globals, com el PMU, el PMU metropolità, Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, el replantejament tarifari, la revisió semafòrica…

LES PLATAFORMES DEMANEM DIÀLEG I ELS ESTUDIS QUE FALTEN. Les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom volem iniciar una ronda de reunions amb totes les forces del plenari municipal de Barcelona per comentar els resultats dels estudis i obrir nous ponts de diàleg. Considerem que aquesta connexió en tramvia no perjudica a ningú i porta molts beneficis associats dins i fora de la Diagonal. La connexió no ha d’actuar en detriment d’altres inversions com la línia 10 a la Zona Franca, ni ha de comportar cap pèrdua de llocs de treball al bus, ja que no sobra cap vehicle per reforçar la resta de la xarxa. Esperem que els estudis que falten es presentin aviat i també ratifiquin aquestes reivindicacions.

Volem una mobilitat del segle XXI, cal supeditar el trànsit a unes millors condicions de vida i no al revés. Sumem el màxim d’esforços possible!

Des de les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom proposem compartir aquestes imatges en defensa del transport públic potent a la principal avinguda de Barcelona a través de les xarxes socials.

Fem servir el hashtag ‪#‎tramSIfumsNO‬

QUI SOM? Diagonal per a Tothom i Plataforma per a la Qualitat de l’Aire

 

Bicicletes p


Els sistemes de bicicletes públiques s’estan implantat a
diversos municipis de Catalunya. Es tracta de sistemes de préstec de bicicletes
a disposició de la ciutadania per als usos de mobilitat quotidiana. El Bicing
de Barcelona és potser el més conegut però no l’únic, molts municipis tenen
pensat instal•lar serveis semblants. La clau de l’èxit d’aquests serveis és que
estiguin complementats per altres mesures de promoció de la bicicleta, com ara
una xarxa bàsica d’itineraris per bicicletes, pacificació del trànsit,
campanyes de promoció i civisme, etc. Les bicicletes públiques es poden
considerar una opció més de transport públic.

Viatjar amb autob

Si la companyia que busqueu no es troba a la següent llista, pregunteu a l’operador sobre les condicions de viatge amb la vostra bicicleta.


Teisa / EixBus

D’acord amb el conveni de col·laboració (amb algunes entitats
públiques) es podrà transportar bicicletes única i exclusivament en les
següents línies:

 • Girona – Amer – Olot

 • Girona – Llagostera – St. Feliu de Guíxols

 • Girona – Banyoles – Olot (en aquesta línia només es podran carregar a les parades de Girona, Banyoles i Olot)

La normativa per transportar bicicletes en aquestes tres línies és la següent:

 1. Les
  bicicletes seran acceptades sempre hi quan hi hagi espai suficient dins
  la bodega del vehicle i un cop carregats els equipatges dels altres
  usuaris.

 2. Les bicicletes han d’anar totalment
  protegides i embalades per tal d’evitar embrutar o causar qualsevol
  desperfecte als altres equipatges.

 3. El conductor com responsable del vehicle tindrà la decisió final sobre si permet l’accés o no de la bicicleta a l’autobús.

 4. L’empresa no es farà responsable de les pèrdues, robatoris o desperfectes de les bicicletes.

 5. Actualment aquest servei és gratuït.

A la resta de línies, en cas de voler transportar bicicletes, aquestes
hauran d’anar dins de la bodega del vehicles embolicades i protegides
com qualsevol altre paquet, per evitar embrutar o causar qualsevol
tipus de desperfecte en els altres equipatges. El conductor del vehicle
serà la persona que supervisarà si una bicicleta està suficientment ben
embolicada per permetre-li l’accés a l’interior del vehicle.

Alsina Graells / Alsa

El transport de bicicletes porta afegit un suplement, sobre
el preu del bitllet, de 1,20€ en els serveis de curt recorregut i de 5€ en els
serveis de llarg recorregut.

En els serveis internacionals, únicament es permet el
transport de bicicletes a la línia Espanya-El Marroc, prèvia reserva i pagament
del seu import.

S’admet un total de quatre unitats per cotxe (una per
bitllet).

Aquestes han de viatjar sense provocar danys a d’altres
equipatges o embalatges, sent recomanable, en el cas de les bicicletes, retirar
ampolles, o recipients similars.

Una vegada adquirit el bitllet, el viatger es presentarà a l’embarcament
amb la seva bicicleta amb una antelació mínima de 15 minuts abans de la
sortida.

Viatjar amb vaixell

Si la companyia que busqueu no es troba a la següent llista,
pregunteu a l’operador sobre les condicions de viatge amb la vostra
bicicleta.

 


Acciona Trasmediterrània

Les bicicletes es transporten al garatge de l?embarcació amb un cost
addicional al preu del bitllet marcat segons la tarifa vigent. Han
d’estar prèviament embalades en bosses específiques per a bicicletes,
amb els pedals desmuntats i el manillar girat 90º. La càrrega, custòdia
i descàrrega de les bicicletes correspon als seus portadors.


Baleària 

El transport de bicicletes (i vehicles d’emissió 0) és gratuït.  Es transporten a la bodega del vaixell.

Iscomar

Es poden transportar. Consulteu més condicions amb la companyia.

 

 

 

Viatjar amb avi

Normatives


Les companyies permeten portar 20 Kg d’equipatge facturat per viatger.

Això inclou la bicicleta (uns 15 Kg) i un equipatge lleuger.

L’equipatge que no entri en aquest pes es pot dur com a bossa de mà
(màx. 5 Kg), i evidentment no pot incloure objectes contundents com les
eines.

En molts casos no pesen les bicicletes, però pot ser que et facin comprar una bossa per a posar-les.

Viatjar amb el Metro i Funicular (TMB)

Horaris Metro

Dissabtes, diumenges i festius: tot el dia.

Feiners (juliol i agost): tot el dia

Feiners (resta de l’any): de 5h00 a 7h00 de 9h30 a 17h00 i de 20h30 fins a la fi del servei.

Horaris Funicular de Montjuic


Tot el dia.


 

Normativa


Les bicicletes es transporten a les plataformes.

A les línies 2, 5 i 11 i en alguns trens de les línies 1,3, 4, els trens tenen espais específics per a les bicicletes.

Condicions:

 • L’empresa es reserva el dret de no admetre passatgers amb bicicleta si causes justificades així ho aconsellen.

 • Edat mínima: 14 anys.

 • S’admet una bicicleta per persona que es transporta sota la responsabilitat de l’usuari/ària.

 • Les bicicletes plegables que no tinguin mides superiors a 100 x 60 x 25 cm, no seran subjectes a la present normativa.

 • Es poden fer servir els ascensor, però no les escales mecàniques.

Viatjar amb Renfe

Horari

Dilluns a divendres: de 10 a 15 h.
Dissabtes, diumenges i festius: tot el dia


Normativa

Regional:


Es poden portar en tots els trens: en el furgó si n’hi ha (a tots els “Catalunya Exprés”, i a alguns “Delta” o “Regional”), penjada dels ganxos, o a la plataforma, sempre i quan no hi hagi molta gent (en les mateixes condicions que en Rodalies).

Per a grups més grans de 5 persones s’ha de demanar un permís a l’Estació de Sants. El poden enviar per fax. Gerència de Regionals. Tel. 93 495 60 60.

Veure el Reglament (2005)

Llarg recorregut:

La facturació ha desaparegut. La possibilitat que queda és desmuntar les bicis (rodes, pedals, seient, plegar manillar, etc.) i guardar les peces en una bossa de les que venen a les botigues especialitzades. En aquest cas, la normativa de RENFE permet portar les bicicletes amb algunes restriccions.

Internacional:

La facturació també ha desaparegut. Les companyies ferroviàries europees solen donar certes facilitats, sobretot per als trens regionals. Si portes la bicicleta dins una bossa les restriccions solen ser menors. Alguns trens (com TALGO, TGV) tenen condicions especials.

Viatjar amb FGC

Horaris trens i funiculars

Sempre.

Horaris trens cremalleres


Cremallera de Montserrat: Sempre

Cremallera de Núria:  De pujada només a les 7.30h, amb el tren amb vagó de mercaderíes. 

Per a més horaris consulteu-ho a l’operador de transport.  


Normativa

Es poden transportar bicicletes, gratuïtament, sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició.

Observacions

Els trens tenen habilitades plataformes per a transportar bicicletes. Fixeu-vos amb la senyalització dels combois.

Viatjar amb Tramvia (TRAM)

Horaris

Sempre


Normativa

 

L’accés de bicicletes es permetrà sempre que no suposi molèsties per la resta dels viatgers pel seu elevat número en el vehicle, circumstància que serà apreciada pel personal de l’empresa.


Observacions

Hi ha portes adaptades per accedir a l’espai especial per a bicicletes. 

Bicicleta i transport p

Pujar amb la bici al transport públic

Amb la bici també pots fer llargues distàncies si ho combines amb el transport públic. Practica la intermodalitat! Consulta els horaris i les normatives dels diferents operadors de transport per terra, mar i aire.

Anar fins a l’estació en bicicleta

També pots arribar fins a l’estació en bicicleta, aparcar-la i agafar el transport públic. Algunes estacions de ferrocarril, metro i tramvia tenen aparcaments. Els FGC disposen d’aparcaments a les estacions, i a les urbanes com Pl. de Catalunya o Gràcia, a l’interior

Normatives i horaris:

FGC | Renfe | Rodalies | Metro i Funicular (TMB) | Tramvia (TRAM) | Autobús | Vaixell | Avió

 

Més informació sobre el tema a la web de CONBICI

Plànol aparcaments bicicleta a Rodalies (gener 2011):

plnol_rodalies_aparcaments_bici.jpg