Arxiu de la categoria: promoció

Bicicletada i Festa de la bici 2017

Aquest diumenge 11 de juny se celebra la Festa de la Bici a Barcelona i el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) hi serà present amb un estand propi i organitzant un espai de xerrades (Speaker Corner) al passeig de Lluís Companys, junt a l’Arc de Triomf.

Estarem disponibles per tots vosaltres fent difusió de les nostres activitats i projectes, a més a més, podreu venir a recollir la Guia Ciclista que hem elaborat conjuntament amb el projecte d’il·lustració “Dibuja y Pedalea“. A la guia podràs trobar un conjunt de consells pràctics per moure’s amb coneixement i seguretat per la ciutat.

Per altra banda al Speaker Corner (auditori), tindrem ponents que han viatjat en bicicleta pel món, gent que fa de la bici el seu mitjà de vida, innovacions al voltant de la bici o formes d’expressió artística mitjançant aquest mitjà de transport sostenible.

T’hi apuntes? Vine i gaudeix de la Bicicleta.

Enllaç a la pàgina de Facebook de l’esdeveniment.

Pàgina web de la Bicicletada i Festa de la bici (Ajuntament de Barcelona).

 

Manifest ciclista 27S. La bicicleta a l’agenda del país

12 propostes per una Catalunya ciclable

Manifest27S

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya anunciada pel proper 27 de setembre es perfila com a moment clau del present i futur del nostre país. Les aspiracions nacionals i la recuperació de drets socials seran els principals focus d’atenció de la convocatòria electoral, però en aquest context serà important comptar també amb elements estratègics que puguin contribuir a la transformació del país de forma concreta, palpable i significativa els propers anys.

No cal esmentar els problemes que a nivell de mobilitat té el país, costos incalculables provocats per les congestions endèmiques que no s’han sol·lucionat de cap de les maneres, costos ambientals amb índexs de contaminació que superen en algunes ciutats els nivells permesos per la Unió Europea, afegits a la greu contaminació acústica que lluny de tota reducció no fa més que augmentar. Costos també per a la vida humana en forma d’accidents previsibles encara massa nombrosos o els efectes negatius per a la salut deguts a la manca d’activitat física regular. Tot plegat malgrat els anuncis i les constatacions de l’arribada del canvi climàtic i del progressiu esgotament dels combustibles fòssils, senyals que massa sovint són obviades i menystingues a l’hora de governar i concretar les polítiques públiques.

El debat sobre l’emancipació de Catalunya ha d’implicar també un major grau de responsabilització en relació als reptes ambientals i climàtics de caràcter global, l’assumpció dels compromisos fixats dins el marc europeu en aquests àmbits, i l’obligada transició cap a una model de societat que pugui funcionar amb menys consum energètic que l’actual, amb menys dependència del petroli i que faci possible una millora de la qualitat ambiental i de vida.

Ha arribat l’hora que les minses polítiques favorables a l’ús dels sistemes de transport sostenibles, i sobretot aquell que es realitza amb el propi esforç dels usuaris, esdevingui una prioritat en la definició de les politiques ambientals i de mobilitat. És en aquest sentit que una aposta ferma per la “normalització” de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i habitual arreu del territori pot esdevenir un element transformador, concret i palpable, amb importants efectes sobre la qualitat ambiental i la salut pública, que ens ajudi a reduir el nostre consum energètic, fent-nos més resilients com a societat, i que contribueixi a humanitzar les nostres poblacions i a donar valor al nostre territori vertebrant-lo d’una forma més propera i accessible per tothom.

Per tot això, l’Assemblea d’Entitats de la Bicicleta de Catalunya davant les eleccions del 27S, planteja aquestes 12 propostes per tal que partits i plataformes electorals que s’hi presentin puguin incorporar-les com a pròpies als respectius programes electorals, i a l’hora, perquè persones i entitats del país puguin adherir-s’hi i visualitzar el suport de la ciutadania per avançar cap a una Catalunya ciclable, des de la voluntat que aquest sigui un aspecte transversal i compartit del model de país que volem pel futur.

1. Articular una xarxa bàsica intermunicipal, centrada en millorar la connexió entre nuclis urbans, i entre aquests i les estacions de transport públic, els centres d’activitat econòmica i altres grans centres generadors de mobilitat. Una xarxa que complementi les vies ciclables d’interès cicloturístic. Això hauria d’implicar també a curt termini la senyalització de totes les vies que, encara que puguin ser millorables, ja fan practicable aquesta connectivitat intermunicipal.

2. Oferir des de la Generalitat incentius i suport als municipis perquè augmentin l’ús de la bicicleta, amb una atenció especial en la promoció de la bicicleta en aquelles relacions origen-destinació on predomina el cotxe i la motocicleta, i en aquest sentit amb un polítiques específiques per a la promoció de la bicicleta elèctrica (per a distàncies llargues, zones amb pendents pronunciats), i per la incorporació de bicicletes familiars i de càrrega en la mobilitat quotidiana.

3. Facilitar la intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport,especialment amb el transport públic, promovent aparcaments segurs en estacions amb prou capacitat per absorbir un nombre creixent d’usuaris pels propers anys, facilitant el transport de les bicicletes en els serveis de gran capacitat, i promovent serveis de primera i última milla en bicicleta en aquelles estacions on es puguin captar nous usuaris cap al transport públic. Així mateix, cal que les Autoritats Territorials de la Mobilitat incorporin la bicicleta com a opció de mobilitat.

4. Promoure la instal·lació generalitzada d’aparcaments segurs per a bicicletes als equipaments, en general al conjunt dels nuclis urbans i en punts on hi hagi demanda d’usuaris. Alhora, facilitar la implantació d’aparcaments residencials col·lectius en sòl privat o públic, dotant-los de facilitat per la recàrrega de bicis elèctriques quan calgui.

5. Desenvolupar una normativa pròpia de trànsit que permeti regular amb claredat la circulació amb bicicleta per tot tipus de carrers dins els nuclis urbans amb nivells elevats de seguretat i confort, possibilitat l’ús de bicicletes i accessoris que permeten conciliar la vida quotidiana i familiar amb la mobilitat amb bicicleta (remolcs, dues cadiretes, tricicles, etc) i que puguin fer d’aquesta un vehicle versàtil i adaptat a les diverses necessitats. Així mateix, i mentre sigui necessari, caldria influir en les normatives de caràcter estatal en la línia del que es planteja en aquest punt.

6. Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Caldria introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.

7. Crear incentius econòmics per la mobilitat en bicicleta, especialment en la mobilitat als centres de treball i per motius laborals, per tal de premiar les externalitats positives que té aquest sistema de transport, tal i com es fa ja a diversos països europeus des de fa temps i recentment també a França.

8. Impulsar i promoure sistemes de distribució urbana de mercaderies amb bicicleta,amb molt menys impacte ambiental que el generat pels vehicles de transport convencional, i més eficients per a resoldre l’última milla de la cadena de distribució en àmbits urbans, especialment en nuclis històrics amb àrees peatonalitzades i restriccions d’accés al trànsit motoritzat.

9. Difusió i promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport adient per resoldre una gran part de les necessitats de mobilitat de la població catalana. Aquesta promoció hauria de fer-se des d’una perspectiva constructiva i donant arguments des de diferents perspectives (salut de les persones, medi ambient, economia, consum energètic, ocupació de l’espai públic, contaminació acústica, relacions socials, desenvolupament local, autonomia de les persones, etc.).

10. Promoure Catalunya com a país cicloturista connectat amb Europa i el Mediterrani, desenvolupant la xarxa actual d’itineraris i articulant-ne de nous, incorporant traçats fluvials, camins de ronda i altres recorreguts amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.

11. Per desenvolupar tots aquests punts es considera necessaria la redacció i aprovaciód’un nou Pla estratègic de la Bicicleta, comptant amb la participació de les organitzacions d’usuaris i de les diverses administracions, amb pressupost i calendari d’execució, que contempli els anteriors punts, i que porti associat el compromís per part de la Generalitat de fer-ne el desplegament i l’execució prevista.

12. Per garantir el seguiment i la coherència en el desenvolupament del pla es considera necessaria la creació d’una Direcció General específica que permeti identificar dins el govern una persona de referència en matèria de mobilitat amb bicicleta, amb capacitat i funcions de coordinació interdepartamental, i d’una comissió o sistema permanent de coordinació entre administracions i amb organitzacions d’usuaris, amb l’objectiu de desenvolupar i desplegar amb èxit el nou Pla Estratègic de la Bicicleta.

Manifest ciclista 27S | Adhesions al manifest

Comen

ITINERARIS PER A TOTHOM

Els itineraris estan pensats per a la participació de tothom: 1. No cal estar acostumat a anar amb bicicleta per la ciutat i són aptes per a tota la família. Disposen d’un acompanyament de monitors especialitzats. 2. No cal estar entrenat, ja que les parades són freqüents al llarg del recorregut i les distàncies són curtes i fàcils. 3. No cal tenir bicicleta, ja que es pot llogar al punt de sortida. 4. Acompanyament de guia històric i naturalista. 5. Comencem amb un esmorzar.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

La inscripció és obligatòria i es farà fins a dos dies abans de l’activitat. Inscripció a bicibarris@bacc.info o al ‪637 25 34 82. Preu: 5 euros. Joves menors de 15 anys, jubilats i socis del BACC: 3 euros. Menors de 8 anys, gratuït. Lloguer de bicicleta: 10 euros.

L’organització no es fa responsable d’aquells participants que no s’inscriguin prèviament. El pagament es fa al mateix dia de l’activitat. L’organització es reserva el dret de cancel•lar l’activitat en el cas de condicions atmosfèriques adverses o que no es cobreixi el nombre mínim de places. Les places són limitades. Els menors de 7 anys hauran d’anar amb la cadireta d’una bicicleta portada per un adult i els menors de 16 anys han d’anar acompanyats.

041212_stgervasi_bacc14_2.jpgConsulta el calendari d’itineraris a la biciagenda o baixa’t el fulletó: Fulletó Bicibarris 2008 interior

Setembre 2008
Diumenge 21 de setembre: Horta – Guinardó.

Octubre 2008
Diumenge 5 d’octubre: Sarrià.
Diumenge 12 d’octubre: Eixample
BICIARBRES. Dissabte 18 d’octubre: Montjuïc. Arbres de Montjuïc.
Diumenge 19 d’octubre: Nou Barris.
Diumenge: 26 d’octubre: Sants – Montjuïc.

Novembre 2008
Diumenge 9 de novembre: Les Corts.
Diumenge 16 de novembre: Sant Gervasi
BICIARBRES. Dissabte 22 de novembre: Espais verds de Les Corts i Sarrià. Natura urbana
Diumenge 30 de novembre: Sant Andreu.

Desembre 2008
BICIARBRES. Dissabte 13 de desembre: Collserola. El bosc mediterrani.
Diumenge 14 de desembre: Sant Martí.

Gener 2009
Diumenge 25 de gener: Gràcia.

Febrer 2009
Diumenge 15 de febrer: Ciutat Vella.

Actes populars

 

Esmorzar Bicia’t

 

Amb aquesta acció popular volem aconseguir que els ciutadans
agafin la bicicleta un dia de cada dia per provar una nova manera de
desplaçar-se i premiar als ciclistes actuals que es desplacen amb bicicleta.

L’acció consisteix en organitzar a primera hora del matí
d’un dia laborable, diferents punts d’acollida a la ciutat, per on els
ciclistes poden passar per esmorzar de forma gratuïta, rebre una bossa amb
regals i la premsa.

L’esmorzar té lloc durant la Setmana de la Bicicleta de
Barcelona, normalment al mes de juny.

De forma paral•lela, els darrers anys s’ha organitzat el
“Quilòmetres de Bicia’t” un joc dirigit a totes les entitats per promoure la
participació dels membres i treballadors de les mateixes a l’esmorzar bicia’t.

Festa de la Bici de Barcelona 

 

Aprofitem la
Festa de la bici per promoure la bicicleta urbana com a mitjà
de transport diari i incrementar la seguretat en circulació.

L’acció consisteix en l’organització de diverses activitats
de sensibilització al final de la festa, que poden anar des d’un estan amb
informació fins a un circuit d’habilitat o jocs dirigits als més petits.

Amb aquesta acció participem en una de les activitats més
populars de la bicicleta de Barcelona, que es celebra cada any durant el mes de
maig o juny.Participació en festes i fires

 

La participació a festes i fires ens permet sensibilitzar
sobre la bicicleta com a mitjà de transport a nous usuaris, estar en contacte
amb els usuaris actuals de la bicicleta i promoure la participació. 

L’acció consisteix en un estan informatiu de la bicicleta i
del BACC, on oferim mapes de carrils bici, informem sobre l’actualitat de la
bicicleta i de les nostres activitats. Sovint realitzem accions paral•leles de
sensibilització dirigides a petits i grans.

Amb l’estan participem a: Biocultura (maig), Les Festes de la Mercè (setembre), la Setmana de la bicicleta de
Barcelona (juny) i la Setmana
de la Mobilitat
Sostenible i Segura (setembre), entre d’altres.


Bicibarris 2002 – 2008

 

L’any 2.002 vam organitzar el primer Bicibarris amb un programa de 4
itineraris culturals. Amb il•lusió, l’any passat vam aconseguir que els
10 districtes de la ciutat tinguessin un itinerari Bicibarris. Ara
veiem complert el nostre objectiu: arribar a tots els districtes de la
ciutat amb la bicicleta, per tal de donar-li visibilitat i fer-la més
habitual en el paisatge urbà.

Fes click sobre la imatge i visualitza el video recordatori de les 7 tardors en bicicleta

portada_recordatori.jpg

 

 

Bicicleta a la feina

logo_campanya.jpg

 

 

Promoure modes de transport sostenible pels desplaçaments a la feina, com la bicicleta, vol dir reduir les emissions que genera l’activitat empresarial, i per tant, treballar a favor del clima.
Però també vol dir millorar la salut dels treballadors, estalvi de diners per treballadors i empresa, reducció d’accidents laborals… i molt més.

La web www.bicialafeina.com i www.enbicialtrabajo.com pretén impulsar un canvi en els hàbits de mobilitat a la feina, amb testimonis i experiències inspiradores i eines pràctiques que facilitin el camí.

 

La biciescola d’adults

 

Amb la biciescola ajudem a descobrir la bicicleta a moltes
persones que mai l’havien agafat i dóna eines a per a que moure’s amb bicicleta
sigui la millor experiència.

Però sobre tot, la biciescola és un projecte d’il•lusions
complertes: més de 2.000 adults han après amb nosaltres a pedalar per primera
vegada o a moure’s per la ciutat amb seguretat i confiança.

La
Biciescola no és una experiència única i aïllada.
Brussel•les, Londres, Córdoba o Bilbao són altres poblacions europees on també
s’imparteixen aquests cursos per adults. Les edats dels alumnes van dels 19 del
més jove als 67 anys del més gran.


Amb el suport de:

A la universitatAmb Bicicampus volem contribuir a que la bicicleta es
converteixi en el transport més popular entre la comunitat universitària.

Creiem que la universitat, com a centre educatiu del futur
d’un país, hauria d’actuar com a exemple del funcionament de la societat cap a
la qual volem anar. En aquest cas, la universitat ha de ser precursora d’una
mobilitat sostenible i saludable per la lluita contra el canvi climàtic i la
millora de la salut.

La campanya consta de la web BICICAMPUS.CAT , diverses
activitats de sensibilització i promoció, el préstec d’una flota de bicicletes
i un punt multiservei de la bicicleta que s’apropa als campus universitaris.

Tant el préstec de bicicletes com el punt multiservei
funcionen només per les universitats de Barcelona.

Amb el suport de:

A l’escola i a l’institut

Primària: Amb bici a l’escola


Amb aquest projecte elaborat dintre de ConBici i en el qual hi participem, volem sensibilitzar en l’ús de la bicicleta a les escoles de primària i facilitar eines per a la seva introducció a les escoles. 

El projecte consisteix en la creació de materials pedagògics que la comunitat educativa pugui fer servir per introduir la bicicleta com a mitjà de transport a les escoles. Consta d’un vídeo, dues guies pedagògiques i la web. El projecte es va inaugurar amb una bicicletada a nivell de tota Espanya amb diferents centres educatius.{gallery}conbicialcole{/gallery}

Secundària:

 

Bicinstitut

 

 

 

 

 

Mou-te en bici 

Mou-te en bici pretén educar en valors de mobilitat sostenible amb bicicleta, informar i facilitar eines per incrementar la seguretat del usuari i vivenciar la mobilitat amb bicicleta. El projecte consta de vàries accions dirigides a joves de 12 a 16 anys de Barcelona: un joc interactiu, un taller de mecànica i una sortida urbana amb bicicleta (els dos últims a càrrec de Biciclot). Treballem la sensibilització i transmissió de beneficis de la mobilitat amb bicicleta (sostenibilitat, salut, economia, rapidesa..), la millora del control del vehicle i la capacitació. El projecte es celebra un cop a l’any durant els mesos de febrer o març.

Les campanyes de promoci

Creem accions per incrementar l’ús de la bicicleta

 > A les universitats

Hem creat un programa d’acció a les universitats per a que
la bicicleta sigui el vehicle protagonista: préstec de bicicletes, tallers de
mecànica, punt multiservei de la bici i molt més.

 > Biciescola d’adults

Un projecte d’il·lusions complertes. Més de 1.500 adults han
après a pedalar o a moure’s per la ciutat amb els nostres cursos i a fer
petites reparacions a les seves bicicletes.

 

 > A l’escola i a l’institut

Treballem la línea educativa a través de dos fronts: la
creació de materials pedagògics i el projecte dirigit a secundària “Mou-te en
bici”.

 > Actes populars 

Els actes populars ens permeten arribar al públic en
general, tant per recolzar als usuaris actuals com per sensibilitzar als
usuaris que encara no s’han decidit.

> Bicicleta a la feina

La bicicleta com a mitjà de transport a la feina. Hem creat una web amb eines i bones pràctiques empresarials.