Arxiu de la categoria: Socis

Asseguran

Tots el socis i sòcies gaudim d’una assegurança de responsabilitat civil per als desplaçaments amb bicicleta en el territori nacional.

L’assegurança entra en vigor des de la recepció de
la sol·licitud d’inscripció al BACC. En el carnet
del BACC apareix la data d’expiració de la
inscripció com a soci/sòcia del BACC, que correspon amb
la finalització de la cobertura de l’assegurança.

Cobertures

Queden cobertes per aquesta garantia les reclamacions per danys
personals o materials derivades d’accions o omissions comeses per
les persones assegurades en la seva condició
d’usuàries de bicicletes per accidents derivats de la
circulació o l’ús.

Defensa i fiances

Es cobreix la defensa personal per advocats i procuradors designats per
la companyia, la constitució de fiances per llibertat
provisional, per garantia de responsabilitats econòmiques i per
responsabilitat criminal.

Capital assegurat

Per sinistre 60.000 €.

Franquícia

En tot sinistre que afecti aquesta assegurança (i del qual
s’esdevinguin danys materials), anirà a càrrec de
l’Assegurat una franquícia de 150 €.

Empresa asseguradora

Arç Cooperativa. Corredoria d’assegurances

Avantatges de ser del Bacc

.bordes {
BORDER-BOTTOM: #ccc 1px dashed; BORDER-LEFT: #ccc 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ccc 1px dashed; BORDER-RIGHT: #ccc 1px dashed; PADDING-TOP: 4px
}

Tots el socis i sòcies gaudim d’una assegurança de responsabilitat civil per als desplaçaments amb bicicleta en el territori nacional.  [+ info]

Disposaràs de suport jurídic en cas d’accident.

Tindràs avantatges a comerços de bicicletes i empreses d’activitats i serveis presentant el teu carnet.
[+veure on hi ha avantatges]

Podràs registrar la teva bici. T’ajudarem a recuperar-la en cas de robatori.
[+info]

Descomptes als productes, les sortides i activitats organitzades pel nostre club. 

Rebràs periòdicament al teu correu electrònic el butlletí electrònic Ciclo Times amb informació sobre activitats i actualitat del món de la bici quotidiana i de lleure.